نبود بازار مناسب برای توسعه نرم افزارهای دریایی در کشور

به گزارش تور گرجستان ارزان، دریا و اقیانوس ها عرصه ای هستند که توانمندی در آن ها زمینه توسعه و پیشرفت را برای بسیاری از کشورها فراهم نموده است. کشتی سازی، حمل ونقل دریایی، منابع محیط زیستی و غیر زیستی و گستردگی زنجیره ارزش صنایع دریایی کاملا گویای نقش معین کننده دریاها در آینده بشر است.

نبود بازار مناسب برای توسعه نرم افزارهای دریایی در کشور

یک استاد حوزه دریا در گفت وگو با تور گرجستان ارزان، با بیان اینکه یکی از مهم ترین بخش های حوزه دریا، بخش طراحی و مدلسازی است توضیح داد: طراحی و مدلسازی می تواند شامل انواع ابزار و وسایلی باشد که در دریا مورد استفاده قرار می گیرند.

عباس دشتی منش افزود: به طور خاص شناورهای سطحی و زیرسطحی، شناورهای تندرو، سکوهای دریایی و کاربردهای دریایی از مهم ترین زمینه هایی هستند که در آن ها نقش طراحی و مدلسازی بسیار حایز اهمیت خواهد بود.

آنالیز وضعیت کشور در حوزه نرم افزارها در نقشه راه فناوری های دریایی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر با تاکید بر استفاده و توسعه انواع نرم افزارها برای انجام محاسبات و شبیه سازی های مختلف به عنوان مهم ترین گام در فرآیند طراحی و مدلسازی اظهار داشت: بر همین اساس، یکی از مهم ترین محورها در حوزه طراحی و مدلسازی، محور نرم افزارها خواهد بود. امروزه بسیاری از فرایندهای دریایی به یاری نرم افزارهای مدرن و روزآمد انجام می شوند. بنابراین، فناوری های نرم افزاری خود موجب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در توسعه انواع فناوری های دیگر خواهند شد.

وی با اشاره به تدوین شناسنامه محور نرم افزارها در نقشه راه فناوری های دریایی اظهار کرد: این موضوع به ما یاری می نماید تا وضعیت کنونی جهان و ایران در حوزه فناوری های نرم افزاری دریایی شناسایی گردد.

دشتی منش در ادامه مطرح نمود: در گام بعدی، احتیاجهای نرم افزاری صنایع دریایی کشور در زمینه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و کوشش شده است تا مسیر دستیابی به احتیاجهای امروز و آینده آنها ترسیم گردد.

بسیاری از نرم افزارها تنها وجوهی از یک طراحی کامل دریایی را تحت پوشش قرار می دهند

این استاد حوزه دریا با بیان اینکه امروزه نرم افزارهای بسیار متنوعی در حوزه طراحی و مدلسازی توسعه یافته اند گفت: برای مثال می توان به بخش های مختلف نرم افزار انسیس، استارسی سی ام، آباکوس، موسس، ساکس، اوپن فوم و نظیر این ها اشاره نمود.

وی اعلام کرد: این نرم افزارها قادر هستند تا مسائل مختلف در حوزه طراحی و مدلسازی را پوشش داده و بعضا با یکدیگر مرتبط شوند.

دشتی منش با بیان اینکه حتی نرم افزارهای کوچکی نیز در سرتاسر جهان توسعه یافته اند که می توانند یکسری احتیاجهای فناورانه خاص را برآورده سازند افزود: برای مثال، نرم افزارهایی وجود دارد که مسائل مربوط به شناورهای تندرو را به خوبی شبیه سازی کرده و یا نرم افزارهای دیگری که صرفا برای استفاده در حوزه انرژی های تجدیدپذیر دریایی توسعه یافته اند .

مسئول تدوین محور نرم افزارهای نقشه راه فناوری های دریایی ایران ابراز کرد: انواع نرم افزارهای کوچک و بزرگ، در محور نرم افزارهای نقشه راه فناوری های دریایی استخراج شده و کوشش شده تا وضعیت کنونی جهان در زمینه توسعه فناوری های نرم افزاری شناسایی گردد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر با بیان اینکه بسیاری از این نرم افزارها تنها وجوهی از یک طراحی کامل دریایی را تحت پوشش قرار می دهند توضیح داد: کوشش های بسیاری در حال اجرا است تا این نرم افزارها قابلیت اتصال هوشمند به یکدیگر را یافته و مسائل مختلف با حداقل دخالت کاربر به صورت کامل و از وجوه مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند.

وی در ادامه اضافه نمود: نکته دیگر، سرمایه گذاری هنگفت کشورهای پیشرفته بر روی توسعه مراکز محاسبات سریع و توسعه امکانات سخت افزاری پیشرفته است که البته با توجه به رسالت ما در تبیین نقشه راه، طبیعتا ورود کمتری به این حوزه ها داشته ایم.

بازار مناسبی برای توسعه نرم افزارها دریایی در کشور به وجود نیامده است

دشتی منش در خصوص وضعیت کنونی کشور در حوزه نرم افزارها ابراز کرد: اگر چه برای توسعه نرم افزارهای دریایی کوشش هایی در کشور صورت پذیرفته اما این کوشش ها بسیار پراکنده و تنها با توجه به اعلام احتیاج یک صنعت خاص بوده است. هنوز مشتری های واقعی نرم افزارهای مختلف نیز تعیین نیستند و بسیاری از صنایع و سازمان ها، بدون در نظرگرفتن احتیاجهای آینده خود تنها از یکسری از نرم افزارهای موجود خارجی استفاده می نمایند. بنابراین، هنوز بازار مناسبی که بتواند زیرساخت مناسبی برای توسعه نرم افزارها در نهادهای علمی و دانشگاهی باشد، به وجود نیامده است.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، دانشگاه های ما نیز بعضا به توسعه نرم افزارهایی پرداخته اند که مشابه آن ها در سرتاسر جهان وجود دارد و توسعه این نرم افزارها، با توجه به شرایط کشور در عدم رعایت قانون حق امتیاز، عملا منجر به ایجاد ارزش اضافه نموده نشده است. البته موارد مختلفی نیز وجود داشته است که محققان کشور توانسته اند نرم افزارهای خاصی را توسعه داده و هم اکنون این نرم افزارها در صنایع کشور در حال استفاده هستند.

برای توسعه نرم افزارهای دریایی باید دانشگاه و صنعت در یک ریل یکسان قرار گیرند

این استاد حوزه دریا با بیان اینکه به طور تعیین هم صنایع ما احتیاجمند استفاده از نرم افزارهای مختلف است و هم دانشگاه های ما نشان داده اند که می توانند نرم افزارهای متنوعی را فراوری نمایند اظهار کرد: تنها می بایست جهت احتیاجهای صنایع و مسیر حرکت دانشگاه ها، تا حد امکان در یک ریل یکسان قرار بگیرند. کوشش ما در نگارش نقشه راه فناوری های دریایی محور نرم افزارها این بوده است که با تعامل با صنایع مختلف، احتیاجهای آنان شناسایی گردد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر در ادامه توضیح داد: از سوی دیگر، ظرفیت های دانشگاهی نیز به صورت کامل استخراج شده و امید است که با ادامه حرکت در این مسیر، یک جنبش نرم افزاری در حوزه طراحی و مدلسازی دریایی به وجود آید.

دشتی منش افزود: با این وجود، باید توجه داشت که جنبش نرم افزاری بدون توسعه زیرساخت های آموزشی، پژوهشی و فناوری امکان پذیر نخواهد بود. این چالشی است که عدم توجه به آن می تواند باعث کند شدن حرکت در توسعه نرم افزارهای بومی گردد.

حرکت در زمینه توسعه نرم افزارهای باعث رشد و شکوفایی همزمان دانشگاه و صنایع می گردد

مسئول تدوین محور نرم افزارها در خصوص اثر این نقشه راه بر توسعه فناوری های این حوزه ابراز کرد: نقشه راه فناوری های دریایی در محور نرم افزارها کوشش کرده است تا بخش های مختلف حوزه طراحی و مدلسازی را پوشش دهد.

دشتی منش مطرح نمود: دسته بندی خاصی در سه حوزه شناورها (اعم از سطحی، زیرسطحی، اثر سطحی و پروازی)، سازه های دریایی و کاربردهای دریایی صورت پذیرفته و عناوین اولویت های نرم افزاری احتیاجهای هر نهاد یا سازمان، با مشورت آن ها استخراج شده است.

این استاد حوزه دریا با بیان اینکه تا حد بسیار زیادی، احتیاجهای واقعی کشور در محور نرم افزارها استخراج شده توضیح داد: حرکت در زمینه توسعه این نرم افزارها می تواند باعث رشد و شکوفایی همزمان دانشگاه و صنایع گردد. با این وجود، کار در اینجا نباید متوقف گردد.

نقشه راه فناوری های دریایی مبنای بسیار دقیقی برای توسعه دانش بنیان کشور در حوزه دریا است

دشتی منش اعلام کرد: سازمان هایی که به هر صورت احتیاجهای خود را اعلام کرده اند، می بایست با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با توجه به بازه های زمانی در نظر گرفته شده، حرکت به سمت دستیابی نرم افزارها و تعامل با دانشگاه ها و محققان کشور را ادامه داده تا چرخه توسعه دانش بنیان در محور نرم افزارها تکمیل شده و شرکت های مختلفی در حوزه توسعه نرم افزارهای دریایی رشد کرده و شکوفا شوند.

وی در ادامه گفت: مسیر پیش بینی شده در نقشه راه فناوری های دریایی کشور، مسیری تعیین و نسبتا واقع بینانه است که با گذشت زمان نواقص آن بر طرف شده و می تواند مبنای بسیار دقیقی برای توسعه دانش بنیان کشور در حوزه دریا باشد.

نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه فناوری های مرتبط با این حوزه چیست؟

عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر با بیان اینکه بهره گیری و توسعه شرکت های دانش بنیان باید به عنوان یک اصل در صنایع و دانشگاه های ما نهادینه گردد اظهار داشت: با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که تاکید فراوانی بر توسعه دانش بنیان و لزوم گسترش شرکت های دانش محور است؛ کاملا روشن و آشکار است که بر مبنای تعاملات بین دانشگاه و صنایع مختلف، می بایست شرکت های دانش بنیان مختلفی توسعه یابند تا اهداف برنامه های اسناد بالا دستی کشور محقق گردد.

این استاد حوزه دریا در ادامه مطرح نمود: از سوی دیگر، شایسته است که از توان شرکت های دانش بنیان موجود نیز که در حوزه نرم افزارهای دریایی فعالیت دارند به بهترین شکل استفاده گردد. شرکت های دانش بنیان قادر خواهند بود تا با استفاده از نیروهای جوان تحصیلکرده به مسائل مختلف مورد احتیاج صنایع ورود کرده و جنبه های مختلف اشتغال و کارآفرینی در حوزه صنایع دریایی دانش بنیان را نهادینه نمایند.

دشتی منش با بیان اینکه هم اکنون چندین شرکت به صورت تعیین بر روی توسعه نرم افزارهای دریایی تمرکز دارند که در حوزه های مختلف طراحی و مدلسازی و کاربردهای دریایی فعال هستند افزود: ضمن اینکه محققان در دانشگاه های کشور، نرم افزارهای مختلفی را با توجه به احتیاجهای موجود توسعه داده اند که می بایست با حمایت از آن ها زمینه توسعه شرکت های دانش بنیان را فراهم نمود. بنابراین، موضوع یک مساله کاملا دو طرفه است، هم استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان موجود و هم توانمندسازی ظرفیت های فعلی که امکان تبدیل به شرکت های دانش بنیان را دارند.

امکان بازبینی در نقشه راه فناوری های دریایی وجود دارد

دشتی منش در خصوص اولویت های پژوهشی و صنعتی کشور در حوزه نرم افزارهای دریایی گفت: با توجه به گستردگی حوزه دریا و حوزه طراحی و مدلسازی، طبیعتا احتیاجهای نرم افزاری بسیار گسترده ای نیز وجود خواهد داشت.

این استاد حوزه دریا اعلام کرد: برای مثال، نرم افزارهای شبیه سازی دینامیک و مانوردهی انواع شناورهای تندرو، نرم افزارهای مربوط به سیستم حمل ونقل چند وجهی، نرم افزارهای پایش وضعیت سلامت، نرم افزارهای تخصصی در حوزه موتور و رانش، نرم افزارهای مانیتورینگ و مدیریت مصرف سوخت و شبیه سازهای هیدروآکوستیکی تنها برخی از عناوینی هستند که تاکنون استخراج شده اند.

دشتی منش در خاتمه اظهار داشت: البته باید توجه داشت که این عناوین نهایی نبوده و به صورت دوره ای امکان بازبینی در نقشه راه فناوری های دریایی وجود خواهد داشت و فرآیند به صورت کاملا پویا خواهد بود.

به گزارش تور گرجستان ارزان، نقشه راه فناوری های دریایی ایران با هدف مطالعات آینده پژوهی در حوزه صنایع و فناوری های دریایی توسط ستاد توسعه فناوری ها و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در 44 محور تدوین و منتشر شده است. محور نرم افزارها یکی از محورهای این نقشه راه است.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 20 اسفند 1397 بروزرسانی: 27 فروردین 1399 گردآورنده: georgiaro.ir شناسه مطلب: 199

به "نبود بازار مناسب برای توسعه نرم افزارهای دریایی در کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نبود بازار مناسب برای توسعه نرم افزارهای دریایی در کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید