مصاحبه های داوطلبان دکتری تکمیل ظرفیت 96 دانشگاه شهید مدنی از 24 آبان

به گزارش تور گرجستان ارزان، اطلاعیه منتشر شده از سوی این دانشگاه بدین شرح می باشد:

مصاحبه های داوطلبان دکتری تکمیل ظرفیت 96 دانشگاه شهید مدنی از 24 آبان

بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مصوب مورخ 1394/12/18 مجلس محترم شورای اسلامی، و شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری (PhD) سال 96 ابلاغی سازمان سنجش و آموزش کشور (موضوع نامه 15183/و/200 مورخ 1396/1/15) پذیرش دانشجو در دوره دکتری (PhD)، شامل اجرای فرآیند دو مرحله ای است. مرحلهٔ اول آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور بصورت متمرکز انجام میگیرد و مرحلهٔ دوم آن شامل مصاحبه علمی، سنجش عملی، بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلبان است که توسط دانشگاه صورت می گیرد.

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، به منظور تکمیل ظرفیت تعدادی از رشته-گرایش های مقطع دکتری تخصصی، از بین داوطلبان واجد شرایط که از طریق سازمان سنجش به این دانشگاه معرفی شده اند، تنها از طریق برگزاری مصاحبهٔ علمی به صورت شفاهی، اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی آموزشی-پژوهشی برای سال تحصیلی 97-96 می نماید.

1- معیارهای سنجش و پذیرش دانشجو

سنجش و پذیرش دانشجو برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی - پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت میگیرد:

1-1- امتیاز آزمون متمرکز مرحله اول (50 درصد) توسط سازمان سنجش

2-1- امتیاز سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد) توسط دانشگاه

3-1- مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد) توسط دانشگاه

2- حد نصاب دانشگاه

مجموع امتیازات بندهای (1-1) و (1-2) بعنوان امتیاز مرحله دوم آزمون دکتری پس از انجام مصاحبه توسط دانشگاه تعیین و به سازمان سنجش اعلام میشود. کسب امتیاز حدنصاب مرحله دوم آزمون در رشته-گرایش های تعیین (جدول شماره 1) شرط لازم برای قبولی است. شایان ذکر است که حدنصاب لازم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر 70 درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط 80 درصد حدنصاب اعلام شده برای داوطلبان آزاد میباشد که شرایط آنها در کارنامه درج شده است.

3- مدارک لازم جهت شرکت در مصاحبهٔ علمی

اصل فیش واریزی به مبلغ 700000 ریال (هفت صد هزار ریال) به حساب شماره 2177460403004 نزد بانک ملی شعبه تبریز تبصره: هر داوطلب برای شرکت در مصاحبه علمی بیش از یک رشته- گرایش بایستی برای هر رشته- گرایش فیش واریزی جداگانه تهیه و ارائه نماید.

فرم تکمیل شدهٔ تعیینات داوطلب (فرم شمارهٔ 1)

اصل شناسنامه و کارت ملی برای تطبیق تعیینات فردی معرفی شده با تعیینات اطلاعات ارسالی از سوی سازمان سنجش، همراه با تصویری از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی،

تصویر کارنامهٔ مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396.

اصل مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس).

تبصره: معرفی شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد و یا دکترای حرفهای بوده و حداکثر تا تاریخ 1396/11/30 فارغ التحصیل خواهند شد، لازم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل (مطابق فرم مندرج در صفحهٔ 96 دفترچه شمارهٔ (2) راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دکتری Eia.D سال 1396) مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ 1396/06/30 را همراه داشته و ارائه نمایند.

اصل مدرک کارشناسی (لیسانس).

تبصره 1- آن دسته از معرفی شدگانی که فارغ التحصیل دورهٔ کارشناسی ناپیوسته هستند، علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می بایست اصلی مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره 2 - معرفی شدگانی که به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک تحصیلی خود نمی باشند، لازم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.

ریز نمرات مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

تصویر گواهی نمرهٔ زبان از یکی از آزمونهای معتبر زبان انگلیسی که بیش از 2 سال از تاریخ آن نگذشته باشد.

تبصره: متقاضیانی که هنوز مدرک زبان را اخذ ننموده اند، در صورت پذیرش، ملزم به ارائهٔ مدرک زبان با نمره لازم تا آزمون جامع هستند.

مدرکی که شرایط نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه 3 دفترچه شماره (1) راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دورهٔ دکتری سال 1396، تعیین نماید (برای برادران).

انتها نامه کارشناسی ارشد

تصویر مقالات ارائه شده در سمینارها، کنفرانس های معتبر، مجلات داخلی و خارجی معتبر.

تصویر مدارک مربوط به سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی و فعالیتهای فوق برنامه و افتخارات علمی (از قبیل گواهی مسابقات علمی بین المللی معتبر و کسب مقام در جشنواره های داخلی و خارجی)

گواهی معتبر مبنی بر حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه برای متقاضیان سهیمه رزمندگان.

ارائهٔ حداقل 2 توصیه نامهٔ علمی از اعضای هیأت علمی مرتبط با دوره کارشناسی ارشد (فرم شماره 4)

اصل حکم کارگزینی یا اصل گواهی (که به تأیید بالاترین مقام مسئول رسیده باشد) برای داوطلبان حایز شرایط سهمیهٔ مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فتاوری.

4- برنامه زمانی برگزاری مصاحبه علمی

داوطلبانی که در مرحله اول آزمون دکتری شرکت نموده و از طریق سازمان سنجش جهت شرکت در مصاحبه علمی تکمیل ظرفیت به این دانشگاه معرفی شده اند، لازم است بر اساس برنامه زمانی اعلام شده در این اطلاعیه، به این دانشگاه مراجعه نمایند.اجرای مرحله دوم آزمون دکتری - مصاحبهٔ علمی و سنجش عملی- در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان صرفاً بصورت شفاهی برگزار میشود. کد رشته محل های مورد پذیرش این دانشگاه همراه با تاریخ های مراجعه داوطلبان آزمون دکتری جهت انجام مصاحبه در جدول شمارهٔ (1) ارائه شده است.

5- شرایط عمومی و اختصاصی

  1. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر، از یکی از دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، متناسب با رشته و گرایش تحصیلی در دورهٔ دکتری
  2. تحصیل در دورهٔ دکتری، تمام وقت بوده و دانشجویان مشمول کلیهٔ مقررات آموزشی وزارت متبوع و جاری در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان می باشند. طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پذیرفته شدگان نهایی ملزم به سپردن تعهد تحصیل تمام وقت به دانشگاه برای کل مدت تحصیل دوره دکتری خواهند بود. لذا داوطلب نباید به مؤسسه دیگری تعهد خدمت داشته با در استخدام محلی دیگری باشد.

تبصره: شاغلان در سازمان ها و دستگاه های دولتی میتوانند با داشتن معرفی نامه از سازمان مربوطه در مصاحبه شرکت نمایتد و در صورت قبولی در دورهٔ دکتری باید حکم مأمور به تحصیل خود را ارائه نمایتد.

6- محل برگزاری مصاحبه یا آزمون تخصصی

تبریز- کیلومتر 35 جاده تبریز - مراغه . دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

توجه: زمان مصاحبه برای هر رشته و گرایش طبق جدول شماره (1) از ساعت 9 صبح الی 16 عصر میباشد.

7- نحوه مراجعه و ثبت نام برای مرحله دوم آزمون (مصاحبه در دانشگاه)

داوطلبانی که از طریق سازمان سنجش جهت شرکت در مصاحبه علمی تکمیل ظرفیت این دانشگاه معرفی شدهاند، بایستی تصویر مدارک درخواستی را حداکثر تا 3 روز قبل از تاریخ برگزاری مصاحبه رشته- گرایش مربوطه، از طریق سامانه ارسال مدارک، به نشانی http://madariek.azaruniv.edu ارسال نمایند. لازم است اصل مدارک مورد نیاز را به همراه یک نسخه از تصویر آنها، در روز مصاحبه به همراه داشته باشند.

8- شرط قبولی نهایی

قبولی داوطلبان محترم بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره دکتری بر اساس معیار آزمون متمرکز (50 درصد) و سوابق آموزشی، پژوهشی و فتاوری (20 درصد) و مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد) به شرط کسب حد نصاب مرحله دوم آزمون اعلام شده توسط دانشگاه (جدول شماره 1) صورت خواهد گرفت. محاسبه نمره نهایی داوطلبان و اعلام اسامی قبول شدگان نهایی بر اساس مقررات اعلام شده توسط سازمان سنجش انجام خواهد شد.

تذکرات مهم :

  • برگزاری مصاحبه علمی و سنجش عملی صرفا در تاریخ های مندرج در جدول شماره 1 صورت می پذیرد. داوطلبان طبق برنامهٔ زمانی تعیین شده در جدول زمان تشدی، با در دست داشتن اصل مدارک همراه با یک نسخه از تصاویر آنها جهت ارزیابی تخصصی (مصاحبهٔ علمی) به دانشگاه مراجعه نمایند.
  • مدارک ارائه شده توسط داوطلب مسترد نخواهد شد (لذا داوطلبین گرامی فقط نسخه کپی مدارک را ارئه نمایند و اصل مدارک را به همراه داشته باشند).
  • کلیه مدارک مورد لزوم میبایست در روز مصاحبه ارائه شوند و مدارک ناقص اعتباری نخواهند داشت.
  • چنانچه در هر مرحله از بررسی مدارک، ثبت نام و یا تحصیل تعیین شود که داوطلب واجد هر یک از شرایط فوق نبوده است، از بررسی مدارک، ثبت نام و یا ادامه تحصیل او جلوگیری به عمل آمده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
  • در صورت تغییر آدرس محل سکونت و شماره تلفن اعلام شده، داوطلب می بایست مراتب را سریعاً به اطلاع این دانشگاه برساند. در غیر این صورت عواقب امر به عهده خود داوطلب خواهد بود.
  • متقاضیانی که دارای دفترچه آماده به خدمت می باشند لازم است در تاریخی که توسط معاونت وطیفه نیروی انتظامی اعلام می شود به خدمت اعزام شوند. بدیهی است در صورت پذیرفته شدن و دارا بودن سایر شرایط و ضوابط در هر مرحله از خدمت ترخیص خواهند شد.
  • کلیه داوطلبانی که مرحله بررسی سوابق علمی و ارزیابی تخصصی را با موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه قرار گیرند، توجه داشته باشند که پذیرش آنها بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تأیید صلاحیت عمومی آنها از سوی دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود.
  • محل تحصیل پذیرفته شدگان نهایی تبریز، 35 کیلومتری جاده تبریز - مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان خواهد بود.
منبع: ویکی گرام
انتشار: 9 دی 1399 بروزرسانی: 9 دی 1399 گردآورنده: georgiaro.ir شناسه مطلب: 1647

به "مصاحبه های داوطلبان دکتری تکمیل ظرفیت 96 دانشگاه شهید مدنی از 24 آبان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مصاحبه های داوطلبان دکتری تکمیل ظرفیت 96 دانشگاه شهید مدنی از 24 آبان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید