برنامه رقابت نمایندگان ایران در بازی های داخل سالن آسیا 2017

به گزارش تور گرجستان ارزان، کاروان ایران در بازی های داخل سالن آسیا رقابت خود را با فوتسال شروع می نماید و با شطرنج به سرانجام می رساند.

برنامه رقابت نمایندگان ایران در بازی های داخل سالن آسیا 2017

از سفر با تور سریلانکا به یکی از زیباترین کشورهای آسیایی سفر کنید و از شهرهای زیبای کلمبو و بنتوتا دیدن کنید.

به گزارش خبرنگاران، پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا و هنر های رزمی از 25 شهریور یعنی یک روز قبل از افتتاحیه بازی ها، آغاز می گردد. ایران با 211 ورزشکار در 22 رشته شرکت نموده است. کار کاروان ایران در این دوره با فوتسال زنان آغاز می گردد و با شطرنج به خاتمه می رسد.

ورزشکاران ایران در 12 روز به رقابت می پردازند که برنامه رقابت آنها در بازی های داخل سالن آسیا به توضیح زیراست:

ایران در بازی های الکترونیک هم نماینده دارد که چون مدال های آن در این دوره در جدول مدالی بازی ها محاسبه نمی گردد، در جدول برنامه ها هم قرار ندارد اما رقابتهای بازی های الکترونیک از سوم تا پنجم مهر ماه برگزار می گردد.

شنبه 25 شهریور (16 سپتامبر)
رشته ساعت
فوتسال زنان: ایران- اندونزی 11
جوجیتسو:مقدماتی تا فینال اوزان 69،85، 7769 و 62

صبح از10

عصر از 18

کشتی سنتی: آزاد مردان: مقدماتی و نیمه نهایی اوزان 57، 68، 75، 82، 90، 100 و 100+ کیلوگرم

مقدماتی و نیمه نهایی زنان اوزان 52، 58، 63، 70 و 70+ کیلوگرم

فینال تمام اوزان

صبح از 11

عصر از 18

یکشنبه 26 شهریور (17 سپتامبر)
رشته ساعت
تنیس: دور اول انفرادی مردان و زنان آغاز از 10
موتای: مقدماتی اوزان 54،57،60،63 و 67 آغاز از 11
دوشنبه 27 شهریور (18 سپتامبر)
رشته ساعت
فوتسال مردان: ایران - تاهیتی 11

دوومیدانی: مقدماتی دوی 400،800 و 3000متر، پرتاب وزنه، پنجگانه زنان(پرش ارتفاع، 60 متر با مانع و پرتاب وزنه)

نیمه نهایی 400متر، فینال پرتاب وزنه و پنج گانه (پرش طول و 800متر)

صبح از9

عصر از17

تنیس: انفرادی دور دوم مردان و زنان و دور اول دوبل مردان

دور دوم دوبل مردان و دور دوم انفرادی زنان

صبح از 10

عصر از 16:30

جوجیتسو: مقدماتی و نیمه نهایی اوزان 69، 77، 85، 94، 94+

مقدماتی و نیمه نهایی زنان اوزان: 62 و 70

شانس مجدد و فینال تمام اوزان

صبح از 10

عصر از 18

موتای: مقدماتی مردان اوزان 54، 57، 60، 63، 67 و 71

مقدماتی زنان اوزان 51 و 54

صبح از 10

عصر از 16

تکواندو: یک چهارم نهایی و فینال مردان اوزان 54 و 74

صبح از 9

عصر از 15

دوچرخه سواری: مقدماتی تا فینال تیم اسپرینت مردان عصر از 18

کشتی سنتی: کلاسیک مردان اوزان 57، 68، 75، 82، 90، 100 و 100+ کیلوگرم

زنان اوزان 52، 58، 63، 70 و 70+ کیلوگرم

مقدماتی و نیمه نهایی از 11

فینال از 18

سه شنبه 28 شهریور (19 سپتامبر)
رشته ساعت

بسکتبال سه نفره زنان: ایران- افغانستان

ایران- چین تایپه

عصر از 18:25

شب از 20:55

کشتی با کمربند : آزاد مردان اوزان 60، 70، 80، 90، 100 و 100+ کیلوگرم

آزاد زنان اوزان 50، 55، 60، 65، 70 و 70+ کیلوگرم

مقدماتی و نیمه نهایی از 11

فینال از 18

فوتسال مردان: ایران - اردن از 13:15
تنیس: دور دوم انفرادی و دوبل مردان و زنان

صبح از 10

عصر از 16:30

دوومیدانی:دور اول 60 متر و 1500متر و مقدماتی پرش ارتفاع

فینال 60 و 3000متر و نیمه نهایی 800 متر

صبح از 9

عصر از 17

جوجیتسو: مقدماتی تا فینال مردان اوزان 56 و 62 و مقدماتی زنان اوزان 49، 45، 55 و 70+ کیلوگرم

مقدماتی تا فینال وزن آزاد مردان و زنان

آغاز از 10

آغاز از 18

موتای: یک چهارم نهایی مردان اوزان 54، 57، 60، 63، 67، 71، 75 و 81 کیلوگرم

یک چهارم نهایی زنان اوزان 51، 54، 57، 60 و 63

صبح از 11

عصر از 16

تکواندو: مقدماتی تا فینال مردان اوزان 63 و 87 کیلوگرم

صبح از 9

عصر از 15

دوچرخه سواری: مقدماتی و راند اول تا سوم اسپرینت زنان آغاز از 18
بیلیارد آغاز از 10
چهارشنبه 29 شهریور (20سپتامبر)
رشته ساعت

کشتی با کمربند: کلاسیک مردان اوزان 60، 70، 80، 90، 100 و 100+ کیلوگرم

کلاسیک زنان اوزان 50، 55، 60، 65، 70 و 70+ کیلوگرم

مقدماتی و نیمه نهایی از 11

فینال از 18

فوتسال زنان: ایران - هنگ کنگ آغاز از 11
دوومیدانی: فینال 800 و 1500 متر و فینال پرش ارتفاع آغاز از 17
تنیس: دور سوم انفرادی و دوبل مردان و زنان آغاز از 10
کوراش: مقدماتی تا فینال وزنه 60 مردان و 87 زنان آغاز از 19

موتای: نیمه نهایی مردان اوزان 54، 57، 60، 63، 67، 71، 75 و 81 کیلوگرم

یک چهارم نهایی زنان اوزان 51، 54، 57، 60 و 63 کیلوگرم

آغاز از 14:30

تکواندو: مقدماتی تا فینال مردان اوزان 58، 80 کیلوگرم

مقدماتی تا فینال زنان وزن 62 کیلوگرم

صبح از 9

عصر از 15

دوچرخه سواری: مقدماتی تا یک هشتم نهایی اسپرینت مردان

نیمه نهایی و فینال اسپرینت زنان

آغاز از 18
بیلیارد آغاز از 10
پنجشنبه 30شهریور (21 سپتامبر)
رشته ساعت

کشتی قزاق کوراش مردان: مقدماتی تا نیمه نهایی 70، 90 و 90+ کیلوگرم

پهلوانی : مقدماتی تا نیمه نهایی 70، 90 و 90+ کیلوگرم

فینال کشتی قزاق کوراش و پهلوانی

آغاز از 11

عصر از 18

شطرنج: دور اول کلاسیک مردان و زنان

دور دوم کلاسیک مردان و زنان

صبح از 9

عصر از 16

فوتسال مردان: ایران -قرقیزستان آغاز از 11
تنیس: دور سوم انفرادی و دوبل مردان و زنان

صبح از 10

عصر از 16:30

کوراش:مقدماتی تا فینال 66، 73 و 81 مردان

مقدماتی تا فینال 63 و 70 زنان

صبح از 10

عصر از 18

موتای: فینال مردان اوزان 54، 57، 60، 63، 67، 71، 75 و 81 کیلوگرم

فینال زنان اوزان 51، 54، 57، 60 و 63 کیلوگرم

آغاز از 14:30
تکواندو: نیمه نهایی تا فینال اوزان 68 مردان و 87 زنان

صبح از 9

عصر از 15

دوچرخه سواری: دور اول تا سوم یک چهارم و نیمه نهایی اسپرینت مردان

مقدماتی و فینال تیم اسپرینت زنان

آغاز از 18

سوارکاری: رقابت انفرادی آخال تکه

راند اول پرش انفرادی و تیمی

راند دوم پرش انفرادی و راند دوم و نهایی پرش تیمی

آغاز از 10

آغاز از 13

آغاز از 15

بیلیارد آغاز از 10
بولینگ: مقدماتی تا فینال انفرادی مردان آغاز از 9
آدینه 31 شهریور (22 سپتامبر)
رشته ساعت

کشتی آلیش: آزاد مردان: مقدماتی و نیمه نهایی اوزان 60، 70، 80، 90، 100 و 100+ کیلوگرم

آزاد زنان :مقدماتی و نمیه نهایی اوزان 55، 60، 65، 70، 75 و 75+ کیلوگرم

فینال تمام اوزان

صبح از 11

عصر از 18

شطرنج: دور سوم و چهارم کلاسیک مردان و زنان

صبح از 9

عصر از 16

تنیس: یک چهارم نهایی انفرادی و دوبل مردان و زنان

صبح از 10

عصر از 16:30

کوراش: مقدماتی تا فینال اوزان 90، 100 و 100+ کیلوگرم مردان

صبح از 10

عصر از 18

شنا: مرحله مقدماتی تا فینال 50متر آزاد، 100متر قورباغه، 200متر ترکیبی انفرادی، 4 در50 متر ترکیبی

صبح از 10

عصر از 18

تکواندو: مقدماتی تا فینال پومسه انفرادی و تیمی مردان و زنان

صبح از 9

عصر از 15

دوچرخه سواری: فینال اسپرینت مردان

مقدماتی تا فینال کایرین زنان

آغاز از 18
وزنه برداری: دسته 85 کیلوگرم آغاز از 19
بیلیارد آغاز از 10
بولینگ: مقدماتی تا فینال انفرادی زنان آغاز از 9
شنبه 1 مهر(23 سپتامبر)
رشته ساعت
بسکتبال سه نفره: مرحله یک چهارم نهایی آغاز از 18

کشتی با کمربند: کلاسیک مردان: مقدماتی و نیمه نهایی اوزان 60، 70، 80، 90، 100 و 100+ کیلوگرم

کلاسیک زنان :مقدماتی و نمیه نهایی اوزان 55، 60، 65، 70، 75 و 75+ کیلوگرم

فینال تمام اوزان

صبح از 11

عصر از 18

شطرنج: دور پنجم و ششم کلاسیک مردان و زنان

صبح از 9

عصر از 16

سوارکاری: دور سوم پرش انفرادی

فینال

صبح از 10

عصر از 16

فوتسال مردان: مرحله یک چهارم نهایی

صبح از 11

عصراز 19

تنیس: نیمه نهایی انفردی و دوبل مردان و زنان

صبح از 10

عصر از 16:30

کیک بوکسینگ: مرحله مقدماتی و یک چهارم نهایی

صبح از 10

عصر از 18

شنا: مرحله مقدماتی تا فینال 50 متر قورباغه، 50 متر کرال پشت، 100متر پروانه، 4در100متر آزاد،

صبح از 10

عصر از 18

دوچرخه سواری: مقدماتی تا فینال کایرین و اومنیوم مردان و زنان

صبح از 11

عصر از 18

وزنه برداری: دسته 94 کیلوگرم آغاز از 19
بیلیارد آغاز از 10
بولینگ: دوبل مردان آغاز از 9
یکشنبه 2 مهر (24 سپتامبر)
رشته ساعت

بسکتبال سه نفره: نیمه نهایی

رده بندی و فینال

عصر از 18

شب از 20

شطرنج: دور هفتم و نهایی کلاسیک مردان و زنان آغاز از 9
فوتسال زنان: نیمه نهایی

صبح از 11

عصر 19

تنیس: یک چهارم و نیمه نهایی انفرادی و دوبل زنان و مردان

صبح از 10

عصر از 16:30

کیک بوکسینگ

صبح از 10

عصر از 18

سامبو: مقدماتی تا فینال اوزان 68 و 90

صبح از 10

عصر از 17

شنا: مقدماتی تا فینال 50متر پروانه، 200متر آزاد، 100متر کرال پشت، 4در50متر آزاد

صبح از 10

عصر از 18

وزنه برداری: دسته 105 کیلوگرم آغاز از 19
کشتی آزاد: مقدماتی تا فینال اوزان57،65،74 و 97

صبح از 11

عصر از 18

بیلیارد آغاز از 10
بولینگ: دوبل زنان آغاز از 9
دوشنبه 3 مهر(25 سپتامبر)
رشته ساعت
شطرنج: راند اول تا چهارم سرعت تیمی مردان و زنان و زیر 23 سال آغاز از 9
فوتسال زنان: رده بندی و فینال آغاز از 17
تنیس: نیمه نهایی دوبل مردان و نیمه نهایی و فینال انفرادی زنان

صبح از 10

عصر از 16:30

کیک بوکسینگ

صبح از 10

عصر از 18

سامبو: مقدماتی تا فینال 57، 74، 62، 82 و 100 کیلوگرم

صبح از 10

عصر از 17

شنا: 100متر ترکیبی انفرادی، 100متر آزاد، 4در 100متر ترکیبی

صبح از 10

عصر از 18

وزنه برداری: دسته 105+ کیلوگرم آغاز از 19
کشتی آزاد: مقدماتی تا فینال اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم

صبح از 11

عصر از 18

بیلیارد آغاز از 10
سه شنبه 4 مهر (26 سپتامبر)
رشته ساعت
شطرنج: راند پنجم، نیمه نهایی و فینال سرعت تیمیم مردان و زنان و زیر 23 سال

صبح از 9

عصر از 16:30

فوتسال مردان: رده بندی و فینال آغاز از 17
تنیس: فینال دوبل مردان و زنان آغاز از 10
سامبو: مقدماتی تا فینال وزن 68 کیلوگرم

صبح از 10

عصر از 17

کشتی فرنگی: مقدماتی تا فینال اوزان 66، 130، 59، 71، 75، 80 ، 85 و 98 کیلوگرم

صبح از 11

عصر از 18

بیلیارد آغاز از 10
چهارشنبه 5مهر (27 سپتامبر)
رشته ساعت

شطرنج: راند اول تا پنجم برق آسیا تیمی مردان و زنان و زیر 23 سال

نیمه نهایی و فینال

آغاز از 9

آغاز از 11:30

تنیس: فینال انفرادی مردان آغاز از 10
منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 19 بهمن 1398 بروزرسانی: 18 مهر 1399 گردآورنده: georgiaro.ir شناسه مطلب: 943

به "برنامه رقابت نمایندگان ایران در بازی های داخل سالن آسیا 2017" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برنامه رقابت نمایندگان ایران در بازی های داخل سالن آسیا 2017"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید