با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بیشتر آشنا شوید

به گزارش تور گرجستان ارزان، مسعود فیاضی متولد 3 / 11/ 1354 است که دارای مدرک دکتری فقه و اصول تحلیلی و اجتهادی است و عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در سابقه خود دارد و دارای تالیفات و مقالات متعددی است.

با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بیشتر آشنا شوید

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، آموزش و پرورش همانطوریکه می دانید یکی از مهم ترین وزارتخانه ها در دولت ها به شمار میرود که باید توجه ویژه ای به آن صورت گیرد در دولت سیزدهم تا به امروز یک وزیر معرفی گشت که در مجلس رای نیاورد و حالا با سرپرست اداره می شود.

مسعود فیاضی متولد 3 / 11/ 1354 است که دارای مدرک دکتری فقه و اصول تحلیلی و اجتهادی است و عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در سابقه خود دارد و دارای تالیفات و مقالات متعددی است.

مسعود فیاضی در فضای سیاسی-اجتماعی کشور بیش از حسین باغگلی وزیر پیشنهادی پیشین دولت سیزدهم شناخته شده است، اما چهره بودن فیاضی تا اینجا به دلیل هیاهو هایی بوده است که بیش از نفع برای او ضرر داشته است.

مسعود فیاضی کارشناسی خود را در رشته مهندسی عمران دانشگاه فنی تهران گذراند، و بعد از آن و با گذشت 25سال، به مقام استادیاری در رشته فقه و اصول تحلیلی و اجتهادی رسید. از مهندسی تا فقه را می شود شروع یک تحول درونی در او نامید، اما فیاضی در همان سال های فراگیری فقه و اصول با ورود به سطوح گوناگون مجموعه سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش، خود را در قامت یک پژوهشگر نشان داد و در همان زمان پیشوند های زیادی در جلوی نام او با پیوست وزارت آموزش و پرورش آمد. از جمله مهم ترین آن ها؛ مدیر کل انتشارات و فناوری آموزشی وزارت آموزش و پرورش، مدیر مسئول مجلات رشد وزارت آموزش و پرورش، مسئول کلان بنیاد آی سی دی ال، رئیس هیات مدیره انتشارات مدرسه، بودند که البته حضور فیاضی در هر کدام از این مسئولیت ها با سر و صدا همراه بود.

مسعود فیاضی مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی است برخی دیدگاه های ایشان به شرح ذیل است: خانواده مجلات رشد مجموعه ای بی نظیر در کشور است که به لحاظ محتوایی اضلاع مختلف نیاز های تعلیم و تربیت را پوشش می دهد. باید ببینیم مجلات رشد در کجای نظام تعلیم و تربیت قرار دارند و با همین نگاه آسیب ها را استقرا کنیم و راه حل هایی برای ارتقا و بهبود شرایط فعلی مجلات پیشنهاد دهیم. سازمان پژوهش مدتی است که در راستای تحقق برنامه درسی ملی در پی طراحی بسته های آموزشی است که این کار به عهده حوزه های یادگیری در سازمان است.

وی افزود: بسته­ های یادگیری مجموعه­ نظامندی از مواد و رسانه­ های آموزشی هستند که برای انتقال مفاهیم خاصی طراحی می شوند. بر اساس آنچه در برنامه درسی ملی وجود دارد باید یکسری مفاهیم به مخاطب منتقل شود که انتقال این مفاهیم می تواند از طریق مجلات رشد با قالب های متعدد انجام پذیرد. مجله بخشی از بسته آموزشی است که باید پیام را به مخاطب منتقل کند. از این جهت مجلات رشد بستری برای ارائه محتوا های بسیار مؤثر هستند و به همین جهت این مجلات از اهمیت زیادی برخوردارند.

وی در مورد منطق چینش مجلات گفت: فرایند تعلیم و تربیت ارکانی دارد که عبارتند از دانش آموز، معلم، مدرسه، مواد و رسانه های آموزشی و خانواده ­ها. مجلات رشد که خود یک رسانه آموزشی است ناظر به این چهار رکن شکل گرفته است. از این جهت بخشی از این مجلات، مجله های دانش آموزی رشد بوده که همان مکمل بسته آموزشی برای دانش آموزان هستند. بخشی از آن ها مربوط به معلمان و مدیران مدارس هستند که محتوا های مورد نیاز برای معلمی خوب و همچنین برای سامان دادن به مدرسه مطلوب در آن ها به معلمان و مدیران ارائه می شود. این مجلات عبارتند از: رشد معلم، رشد مدرسه زندگی، رشد فناوری آموزشی (تکنولوژی آموزشی سابق)، رشد مدیریت مدرسه و رشد مشاور مدرسه. برای پوشش دادن به نیاز خانواده نیز در سال جاری مجله رشد خانواده راه اندازی شده است. دسته دیگر مجلات تخصصی هستند که ناظر به مواد آموزشی هستند و روش تدریس آن ها را به معلمان ارائه می دهند.

مدیرمسئول مجلات رشد در مورد شبکه توزیع مجلات گفت: نگاه ما به شبکه توزیع مجلات یک نگاه مکانیکی صرف نیست که تنها به توزیع و امور اجرایی توزیع بیندیشند بلکه ما یک نگاه نرم افزاری-سخت افزاری به ایشان داریم. زیرا ایشان علاوه بر توزیع باید در امر مهم بازخوردسنجی بازوی فکری دفتر باشند و با این کار به تولید جهت دهند. بازخوردسنجی هم نشان می دهد که آیا پیام مندرج در محصول تولید شده از طریق مخاطب تلقی شد یا خیر و دیگر اینکه با توجه به اقتضائات مخاطبان می گوید چه محتوا هایی مناسب تولید و ارائه است. اینجاست که چرخه تولید و عرضه فکر و فرهنگ تکمیل می شود. از این جهت باید بازخوردسنجی انجام شود. برای این کار سعی می کنیم از طریق سامانه هوشمند اقدام به بازخوردسنجی نمائیم.

دکتر فیاضی گفت: از آنجاکه در یک نشست یک روزه امکان طرح همه مسائل و ارائه راه حل علمی برای آن ها وجود ندارد بناداریم از بین کنندگان استانی کارگروهی تشکیل دهیم که با استفاده از ظرفیت فضای مجازی به طور مرتب جلسه داشته باشند و مسائل مربوط به توسعه کمی و کیفی مجلات را به تفصیل بررسی کرده و به ارائه راه کار بپردازند. اعضای این کارگروه به طور سالانه معین می شوند و مسئولیت آن با آقای شهابلو معاون مجلات دفتر و دبیری جناب آقای زاهد است و اعضای سال جاری آن نیز عبارتند از کنندگان استان اصفهان، مازندران، یزد، ایلام، هرمزگان، و سمنان. البته شرکت کنندگان سایر استان ها هم در این جلسه بلامانع است.

مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در مورد حذف یا ادغام مجلات رشد گفت: مجلات به یک دلیل معینی ایجاد شده اند. هر وقت این دلیل موضوعیتش را از دست بدهد، آن مجله حذف خواهد شد. مجله یک قالبی برای انتقال پیام است برای اینکه در بسته آموزشی بتواند به مخاطب جهت بدهد. سئوال این است که اگر مجله ای کارآمدی اش را به توجه به شرایط امروز از دست داده است انتشار آن دیگر موضوعیتی نخواهد داشت، ولی هیچ متخصصی این را نمیگوید و اگر نکته ای وجود دارد در نحوه ارائه آن است، به صورت فیزیکی یا دیجیتالی.

وی درباره نظریه حذف مجلات کاغذی گفت: با درنظر گرفتن عدالت آموزشی باید بدانیم در برخی جا ها این امکان و زیرساخت وجود ندارد که مخاطب به راحتی بتواند در فضای مجازی ارتباط بگیرد و با مجله الکترونیکی کار کند. پس نمی توانیم مجله کاغذی را حذف کنیم. ضمن اینکه نباید در مجله کاغذی بمانیم. باید الکترونیکی کنیم و در فضای مجازی برویم، اما مجله کاغذی را هم نباید حذف کنیم.

فیاضی درخصوص ادغام برخی عناوین مجلات رشد گفت: اگر تقسیم بندی حاضر مجلات رشد موضوعیت ندارند و باید ادغام شوند، این کار را انجام خواهیم داد. اما در مجلات دانش آموزی ادغام ممکن نیست، چون این مجلات کاملآً مخاطب محور هستند و برای یک سن خاص گذاشته شده اند که هرکدام اقتضائات خاص خودشان را دارند و از این جهت ادغام مجلات دانش آموزی ممکن نیست. در بقیه مجلات هم هروقت به این نکته برسیم که ادغام مناسب است این کار را انجام می دهیم. اما نکته مهم این است که در سال جاری فقط باید به ارتقا کیفی مجلات فکر کنیم و در سال آینده نتیجه گیری کنیم که برخی مجلات ادغام شوند یا خیر.

مدیرمسئول مجلات رشد درباره انتشار مجلات از طریق استان ها گفت: کارگروه استان ها باید در این مورد راه حل بدهد. اگر قرار باشد که ما مجله متمرکز منتشر نکنیم و به جای آن استان ها محتوای مجله را آماده کنند، ما می توانیم به صورت الحاقیه (16 صفحه اضافه بر صفحات مجله) به نشریه آن را چاپ و توزیع کنیم. اما هزینه آماده سازی این موارد الحاقی باید از طریق خود استان تامین شود. اما محتوا باید در چارچوب شیوه نامه دفتر ما منتشر شود. اما اگر بخواهیم حضور استان ها در مجلات را در بخشی از همین مجلات ببینیم اشکالی در کار وجود ندارد و همه هزینه ان هم از طریق مرکز تامین می شود.

فیاضی به مسئله تبلیغات اشاره کرد و گفت: باید در تبلیغات به طور فعال عمل کنیم. ما تیزری آماده خواهیم کرد تا شما در شبکه های استانی خودتان پخش کنید. آن را در اختیار شما می گذاریم تا در تمام سال در شبکه استانی پخش شود.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد هر استانی که طرح یک روز با مجلات رشد در سال را اجرا کرده توفیقات خوبی به دست آمده است. انشاالله در سال جاری این اتفاق باید در همه استان ها بیفتد و همه استان ها یک روز با مجلات رشد را داشته باشند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 17 آذر 1400 بروزرسانی: 17 آذر 1400 گردآورنده: georgiaro.ir شناسه مطلب: 2178

به "با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بیشتر آشنا شوید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بیشتر آشنا شوید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید